• +48 570 840 760

  • aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

Celami Fundacji są:

–  kształcenie dzieci i młodzieży,

– kształcenie rodziców, nauczycieli i innych osób pracujących lub zamierzających pracować z dziećmi i młodzieżą i chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wspomagania rozwoju,

– upowszechnianie wiedzy z zakresu rozwoju osobistego.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– szkolenia i warsztaty online oraz offline,

– organizowanie i udział w wydarzeniach rozwijających dzieci i młodzież oraz osoby wspomagające rozwój dzieci i młodzieży,

– organizowanie wydarzeń, występów, wystaw młodych twórców w kraju i za granicą,

– propagowanie rozwoju osobistego w szkołach i innych placówkach edukacyjnych,

– prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

– fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.