• +48 570 840 760

 • aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

KIERUNEK FIRMA

Kierunek Firma to projekt, którego celem jest bezpośredni kontakt uczniów i nauczycieli z przedsiębiorcami, ich firmami, stylem zarządzania i prowadzenia swoich firm. 
Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki zawodowej.
 
Realizacja programu polega na zorganizowaniu około dwugodzinnej wycieczki do przedsiębiorstw funkcjonujących w najbliższej okolicy szkoły  w ramach godzin z wychowawcą bądź zajęć z wiedzy o społeczeństwie.
 
Udział i zaangażowanie szkoły są potwierdzane certyfikatem dla danej placówki oświatowej. Podobny certyfikat otrzymuje także nauczyciel organizujący wycieczkę do firmy oraz współpracująca ze szkołą firma lub instytucja.
 
Uczestnicząc w programie Kierunek Firma, szkoła otrzymuje gotowy pomysł na wzbogacenie tradycyjnej lekcji.

Co zyskuje szkoła uczestnicząca w programie Kierunek Firma?

Każda szkoła, która weźmie udział w programie, przede wszystkim wspiera swoich uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, a ponad to:

 • tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,
 • buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,
 • umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,
 • przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu
  gospodarczym,
 • pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu
  zamieszkania,
 • umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,
 • pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.
 

Współpraca szkół, nie tylko zawodowych, z przedstawicielami świata biznesu ma kapitalne znaczenie w realizacji jednego z głównych zadań szkoły, jakim jest prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej. Wolontariusze – czyli przedstawiciele firm bądź instytucji – mogą być znakomitymi sojusznikami nauczycieli w realizacji tego zadania. Praktycy biznesu mogą pomóc uczniom lepiej poznać sytuację na rynku pracy oraz wskazać sprawdzone sposoby dopasowania zawodu do zainteresowań.Firmy i instytucje stwarzają uczniom niepowtarzalną okazję do poznania rzeczywistych warunków pracy i bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami biznesu. Takie doświadczenia pozwalają uczniom podejmować bardziej przemyślane decyzje związane z planowaniem kariery, w oparciu o rzetelne informacje uzyskane od praktyków. 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza on-line:

Dla Szkoły:

https://forms.gle/cffy4NnEtV6J6Xyy6

Dla Firmy:

https://forms.gle/rhZKKgVa11bYj9ZU8