• +48 570 840 760

 • aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

Zwiększamy szanse młodzieży na odniesienie sukcesu w dorosłym życiu, poprzez kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczości.

Naszym celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w przygotowaniu do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Programy Praktykologii pomagają młodzieży wejść na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Wierzymy, że każdy młody człowiek powinien mieć takie same szanse, niezależnie od tego gdzie mieszka, z jakiego środowiska pochodzi i jaki ma status finansowy. Uważamy, że sama wiedza nie wystarczy, dlatego chcemy wspierać system edukacji i dzielić się z młodzieżą naszymi kompetencjami i wieloletnim doświadczeniem. 

Działalność społeczną opieramy głównie na rozbudzeniu dziecięcej ciekawości i upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacji. Dzięki różnorodnym programom chcemy docierać do jak największej grupy dzieci rocznie i pomagać w budowaniu ich lepszej przyszłości. Stawiamy na rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych, poznawczych oraz technologicznych m.in.:

 • zdolności do empatii, szacunku, współpracy, 
 • umiejętności organizowania pracy innym – motywowania i przywództwa
 • umiejętności negocjowania – ustalania wspólnych reguł i wartości
 • kreatywności, związanej z szukaniem nieszablonowych rozwiązań,
 • zarządzania emocjami i asertywności,
 • umiejętności dobrego komunikowania się – jasnego formułowania myśli,
 • umiejętności prezentacji i autoprezentacji,
 • umiejętności rozwiązywania problemów,
 • samoświadomości i poczucia sprawiedliwości
 • potrzeby i umiejętności ciągłego uczenia się i dostosowywania do realiów zmieniającego się świata.
 

Jako twórcy Praktykologii wierzymy, że interdyscyplinarny rozwój oraz wsparcie różnych środowisk dają młodym ludziom szansę na poprawę jakości ich życia.